Văn bản pháp luật

 • DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TẠM NỘP 80% THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 4 QUÝ

  Nghị định 91/2022/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực từ ngày 30/10/2022 đã sửa đổi, bổ sung quy định tạm nộp thuế TNDN như sau: Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Như vậy, theo quy định cũ tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ...
 • SỬA ĐỔI TRONG QUY ĐỊNH GIẢM THUẾ VAT XUỐNG 8%

  SỬA ĐỔI TRONG QUY ĐỊNH GIẢM THUẾ VAT XUỐNG 8%

  Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế. Thực tiễn cho thấy, trong quá trình triển khai Nghị định 15/2022/NĐ-CP doanh nghiệp gặp vướng mắc về quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP về việc lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT làm tăng chi phí của doanh nghiệp như tăng chi phí thời gian của kế toán và chi phí sử dụng hóa đơn. Đơn cử như đối với cùng ...
 • KHÔNG BẮT BUỘC CÁCH LY ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM TỪ NGÀY 01/01/2022

          Ngày 16/12/2021 Bộ Y tế ban hành công văn số 10688/BYT-MT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày và các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế hoặc có thoả thuận hợp tác song phương). Theo đó, từ ngày 01/01/2022, Bộ Y tế đưa ra yêu cầu phòng chống dịch như sau: Yêu cầu chung đối với người nhập cảnh bao gồm: - Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng ...
 • TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

  TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

  Hiện nay, Việt Nam đã tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế trên thế giới với những cam kết mở đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài xem Việt Nam là một thị trường đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật chồng chéo và mâu thuẫn ở nhiều văn bản cũng khiến các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài gặp khó khi có ý định đầu tư tại Việt Nam. Qua bài viết này Kim Húc đưa ra các quy định pháp luật về tỉ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư tại các doanh nghiệp khi đầu tư vào ...
 • DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

  DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

  1. Căn cứ pháp lý:  - Luật Đầu tư 2020. - Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. 2. Danh mục ngành nghề đầu tư có điều kiện:  Theo quy định Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay bao gồm 227 ngành nghề STT NGÀNH, NGHỀ 1 Sản xuất con dấu 2 Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) 3 Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ 4 Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang ...
 • THÔNG TƯ 83/2016/TT-BTC

  THÔNG TƯ 83/2016/TT-BTC

   BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2015/NĐ-CP NGÀY 12/11/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Căn cứ Luật sửa đổi, ...