Văn bản pháp luật

 • KHÔNG BẮT BUỘC CÁCH LY ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM TỪ NGÀY 01/01/2022

          Ngày 16/12/2021 Bộ Y tế ban hành công văn số 10688/BYT-MT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày và các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế hoặc có thoả thuận hợp tác song phương). Theo đó, từ ngày 01/01/2022, Bộ Y tế đưa ra yêu cầu phòng chống dịch như sau: Yêu cầu chung đối với người nhập cảnh bao gồm: - Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng ...
 • TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

  TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

  Hiện nay, Việt Nam đã tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế trên thế giới với những cam kết mở đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài xem Việt Nam là một thị trường đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật chồng chéo và mâu thuẫn ở nhiều văn bản cũng khiến các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài gặp khó khi có ý định đầu tư tại Việt Nam. Qua bài viết này Kim Húc đưa ra các quy định pháp luật về tỉ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư tại các doanh nghiệp khi đầu tư vào ...
 • DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

  DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

  STT Ngành, nghề 1 Sản xuất con dấu 2 Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) 3 Kinh doanh các loại pháo 4 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ 5 Kinh doanh dịch vụ xoa bóp 6 Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên 7 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ 8 Kinh doanh súng bắn sơn 9 Hành nghề luật sư 10 Hành nghề công chứng 11 Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả 12 Hành nghề bán đấu giá tài sản 13 Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài ...
 • THÔNG TƯ 83/2016/TT-BTC

  THÔNG TƯ 83/2016/TT-BTC

   BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2015/NĐ-CP NGÀY 12/11/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Căn cứ Luật sửa đổi, ...
 • NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

  NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Chương I ...
 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 31/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng: Các khoản 4, 7, 8, 11, 15, ...