Xây dựng nội quy lao động và Sổ tay nhân sự

Theo quy định tại điều 118 Bộ Luật Lao Động hiện hành và Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có bộ Nội Quy Lao Động bằng văn bản và đăng ký tại Sở Lao Động – Thương Binh & Xã Hội. Các trường hợp vi phạm sau có thể dẫn đến mức phạt từ 5.000.000 tới 10.000.000 triệu đồng:
  • •  Không sử dụng đăng ký Nội quy lao động khi doanh nghiệp có hơn 10 lao động.
  • •  Sử dụng NQLĐ mà không đăng ký với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • •  Sử dụng NQLĐ đã hết hạn.

Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động không chỉ để đáp ứng yêu cầu bắt buộc của cơ quan nhà nước mà còn là một công cụ quan trọng giúp định hướng quản trị và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, phòng ngừa và bảo vệ doanh nghiệp trong những vấn đề liên quan.

 

Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực nội bộ, vì vậy doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ Xây dựng Nội Quy Lao Động và quy tắc hành xử trong doanh nghiệp từ các đơn vị tư vấn kinh doanh. Bộ Nội Quy Lao Động này bao gồm các nội dung chính sau:

  • • Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi.
  • • Nguyên tắc và trật tự tại nơi làm việc.
  • •  An toàn và vệ sinh lao động.
  • • Bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và sở hữu trí tuệ.
  • • Cụ thể hóa các hành vi và mức độ vi phạm kỷ luật lao động, xác định hình thức kỷ luật, trách nhiệm vật chất.
  • • Nguyên tắc xử lý và ủy quyền xử lý kỷ luật lao động.
  • • Quy tắc hành xử và đạo đức trong kinh doanh.

 

Kim Húc Consulting là công ty tư vấn doanh nghiệp được hàng trăm khách hàng tín nhiệm từ năm 2012. Dịch vụ của Kim Húc là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Kế toán và quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao động – Tài chính doanh nghiệp – Thủ tục hành chính trong kinh doanh. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh, lợi ích cạnh tranh cho khách hàng.

 

 

Bài viết liên quan