Đầu tư

 • THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NỘP CHO NHỮNG CƠ QUAN NÀO

  THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NỘP CHO NHỮNG CƠ QUAN NÀO

  I-BÁO CÁO TÀI CHÍNH GỒM NHỮNG GÌ? Nếu Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 Căn cứ theo điều 71 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định Hệ thống BCTC của Doanh nghiệp. Hệ thống Báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bản thuyết minh báo cáo tài chính Bảng cân đối tài khoản Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 Căn cứ theo điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định Hệ thống BCTC của Doanh nghiệp Hệ thống Báo cáo tài ...
 • CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ INCOTERMS 2020 VÀ VẬN DỤNG TRONG XUẤT – NHẬP KHẨU

  CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ INCOTERMS 2020 VÀ VẬN DỤNG TRONG XUẤT – NHẬP KHẨU

  Incoterms là viết tắt của từ International Commercial Terms có nghĩa là điều kiện thương mại quốc tế hay tập quán quốc tế quy định liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế. Hiện nay, Incoterms 2020 là phiên bản Incoterms mới nhất với 11 điều kiện và chúng tôi chia thành 02 nhóm, cụ thể: Nhóm I: Áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải - Điều kiện EXW (Ex Works) - giao hàng tại xưởng: bên bán sẽ giao hàng tại xưởng của bên bán, bên mua sẽ chỉ định đơn vị vận chuyển của mình đến lấy hàng tại xưởng ...
 • NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

  NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

    1. Điều kiện khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp: a) Các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện mở cửa thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020; c) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển. 2. Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo hình thức sau: Hình thức tham gia đầu tư ...
 • QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NỘP BÁO CÁO ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP FDI

  QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NỘP BÁO CÁO ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP FDI

  I. Cơ sở pháp lý chế độ báo cáo hoạt động đầu tư – Luật Đầu tư 2020 – Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. – Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. – Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. – Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/06/2023 Quy định về ...
 • Thời gian tối đa được điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư

  Thời gian tối đa được điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư

  1.Thời gian tối đa giãn tiến độ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư: Căn cứ khoản 4 Điều 41 Luật đầu tư năm 2020 quy định đối dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu. Tuy nhiên ngoại trừ một số trường hợp sau: Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và ...
 • Các hình thức ưu đãi đầu tư và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

  Các hình thức ưu đãi đầu tư và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

  1. Các hình thức ưu đãi đầu tư:  Các hình thức ưu đãi đầu tư được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 15 Luật đầu tư 2020, cụ thể bao gồm: - Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. - Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản ...