Đầu tư

 • Các hình thức ưu đãi đầu tư và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

  Các hình thức ưu đãi đầu tư và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

  1. Các hình thức ưu đãi đầu tư:  Các hình thức ưu đãi đầu tư được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 15 Luật đầu tư 2020, cụ thể bao gồm: - Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. - Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản ...
 • Mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1.Mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mẫu A.I.6 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) Nhà đầu tư có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số ....  và đã trúng đấu giá, trúng thầu tại Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư số.... /Nhà đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, nay đề nghị cấp Giấy ...
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trong trường hợp nào?

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trong trường hợp nào?

  1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư là gì? Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư được hiểu là việc nhà đầu tư phải thực hiện khi có một trong các sự thay đổi, bổ sung thông tin của dự án được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 2. Trường hợp nào phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư? Theo quy định tại Điều 41 Luật đầu tư 2020, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nội dung ...
 • Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bất động sản

  Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bất động sản

  Mặc dù theo Biểu cam kết WTO, Việt Nam không cam kết dịch vụ kinh doanh bất động sản đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản lại quy định rất rõ phạm vi và hình thức kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 1. Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2020; Luật doanh nghiệp 2020; Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản do Văn phòng Quốc hội ban hành. 2. Điều kiện kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:  - Phải được thành lập hợp pháp dưới ...
 • ĐIỀU KIỆN ĐẶT IN HÓA ĐƠN VỚI DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP TẠI VIỆT NAM

  ĐIỀU KIỆN ĐẶT IN HÓA ĐƠN VỚI DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP TẠI VIỆT NAM

  Doanh nghiệp mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp có hoặc không có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam) muốn sử dụng các hình thức hóa đơn như mua hóa đơn, đặt in hóa đơn, tự in hóa đơn và hóa đơn điện tử... cần đáp ứng các điều kiện theo quy định Luật thuế. Vậy hóa đơn đặt in và hóa đơn tự in có điểm gì khác nhau? Điều kiện gì để  doanh nghiệp được mua, đặt in và tự in hóa đơn như thế nào? Hiện nay, đối với việc quy định bởi nhiều văn bản pháp luật và sự khó khăn trong việc xin mua, đặt ...
 • CÁC LĨNH VỰC HẠN CHẾ, CẤM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

  CÁC LĨNH VỰC HẠN CHẾ, CẤM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

  I. Cở sở pháp lý: Luật đầu tư 2020; Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên II. Các lĩnh vực hạn chế đầu tư tại Việt Nam: Lĩnh vực hạn chế đầu tư là những lĩnh vực khi người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sẽ phải đáp ứng các điều kiện. Danh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:  1. Sản xuất và phân phối các sản phẩm văn hóa, bao gồm các bản ghi hình. 2. Sản xuất, phân phối, chiếu các chương trình ...