MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

Quy định năm 2018 người nước ngoài sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy mức đóng các loại BHYT và BHXH của người nước ngoài làm việc tại VN như thế nào? Mức giới hạn tối đa tham gia BHYT, BHXH của lao động nước ngoài là bao nhiêu? Kim Húc cập nhật các thông tin quy định pháp luật về vấn đề trên như sau:

Thứ nhất, về bảo hiểm xã hội:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 quy định:

“Điều 4. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

  1. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ).”

Theo Điều 5 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 quy định về mức đóng BHXH của người lao động:

“1.5. Người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 4, thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.”

Như vậy, từ ngày 1/1/2018 người lao động là nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ chưa có văn bản hướng dẫn về mức đóng và giới hạn tối đa bảo hiểm xã hội cụ thể cho người lao động nước ngoài.

Thứ hai, về bảo hiểm y tế;

Theo khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 quy định:

“Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành Hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều 4.”

Mặt khác, tại Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 quy định về mức đóng BHYT:

“1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.”

Theo đó, pháp luật về bảo hiểm y tế không có sự phân biệt đối với người lao động là công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài. Tức là người lao động nước ngoài cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật bảo hiểm y tế hiện hành và phải tham gia bảo hiểm y tế nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Mức đóng BHYT của người lao động là công dân nước ngoài là 1,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Mức tối đa tiền lương để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 8 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014:

“Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở”.

Theo Khoản 2 Điều Nghị định số 47/2017/NĐ-CP thì: 2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đng/tháng.

Kết luận:

Người lao động nước ngoài từ ngày 1/1/2018 sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội, theo đó mức đóng BHXH của người nước ngoài hiện tại chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể.

Đối với bảo hiểm y tế: người lao động nước ngoài lam việc tại Việt Nam theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng BHYT của người lao động là công dân nước ngoài là 1,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

 

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ Kim Húc để được hỗ trợ.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN KIM HÚC

Địa chỉ: C36-TT8, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 024.3225.2641       Fax: 024.3225.2640

Hotline: 024.3225.2641/ 0943.980.222

Email: consultant@kimhuc.com

Bài viết liên quan