Pháp luật doanh nghiệp

 • THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NỘP CHO NHỮNG CƠ QUAN NÀO

  THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NỘP CHO NHỮNG CƠ QUAN NÀO

  I-BÁO CÁO TÀI CHÍNH GỒM NHỮNG GÌ? Nếu Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 Căn cứ theo điều 71 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định Hệ thống BCTC của Doanh nghiệp. Hệ thống Báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bản thuyết minh báo cáo tài chính Bảng cân đối tài khoản Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 Căn cứ theo điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định Hệ thống BCTC của Doanh nghiệp Hệ thống Báo cáo tài ...
 • CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ INCOTERMS 2020 VÀ VẬN DỤNG TRONG XUẤT – NHẬP KHẨU

  CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ INCOTERMS 2020 VÀ VẬN DỤNG TRONG XUẤT – NHẬP KHẨU

  Incoterms là viết tắt của từ International Commercial Terms có nghĩa là điều kiện thương mại quốc tế hay tập quán quốc tế quy định liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế. Hiện nay, Incoterms 2020 là phiên bản Incoterms mới nhất với 11 điều kiện và chúng tôi chia thành 02 nhóm, cụ thể: Nhóm I: Áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải - Điều kiện EXW (Ex Works) - giao hàng tại xưởng: bên bán sẽ giao hàng tại xưởng của bên bán, bên mua sẽ chỉ định đơn vị vận chuyển của mình đến lấy hàng tại xưởng ...
 • NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

  NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

    1. Điều kiện khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp: a) Các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện mở cửa thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020; c) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển. 2. Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo hình thức sau: Hình thức tham gia đầu tư ...
 • Hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

  Hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

  1. Thế nào là xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên?  Xuất nhập khẩu tại chỗ được hiểu là một hình thức mua bán hàng hoá xuất nhập khẩu nhưng hàng hoá không đi ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thực tế hàng hoá sẽ được một doanh nghiệp Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng tại một địa điểm cho đơn vị khác tại Việt Nam. 2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm những loại nào?  Căn cứ Khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm: - Sản phẩm ...
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023

  Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023

  Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 14/04/2023 đến hết ngày 31/12/2023 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2023, cụ thể như sau: Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng ...
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế 2022

  Gia hạn thời hạn nộp thuế 2022

  Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tiền thuê đất năm 2022 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022, cụ thể như sau: Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, ...