Tin tức

 • BAN HÀNH – ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG BẮT BUỘC

  BAN HÀNH – ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG BẮT BUỘC

  Căn cứ pháp lý. - Bộ Luật lao động 2019 2. Nội dung. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021) thay thế Bộ luật Lao động 2012, trong đó, quy định trách nhiệm xây dựng, ban hành, đăng ký và hiệu lực của nội quy lao động bằng văn bản của người sử dụng lao động như sau: - Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. - Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên ...
 • CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ INCOTERMS 2020 VÀ VẬN DỤNG TRONG XUẤT – NHẬP KHẨU

  CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ INCOTERMS 2020 VÀ VẬN DỤNG TRONG XUẤT – NHẬP KHẨU

  Incoterms là viết tắt của từ International Commercial Terms có nghĩa là điều kiện thương mại quốc tế hay tập quán quốc tế quy định liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế. Hiện nay, Incoterms 2020 là phiên bản Incoterms mới nhất với 11 điều kiện và chúng tôi chia thành 02 nhóm, cụ thể: Nhóm I: Áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải - Điều kiện EXW (Ex Works) - giao hàng tại xưởng: bên bán sẽ giao hàng tại xưởng của bên bán, bên mua sẽ chỉ định đơn vị vận chuyển của mình đến lấy hàng tại xưởng ...
 • Giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/7/2023

  Giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/7/2023

  1. Giảm thuế GTGT xuống còn 8%: Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, cụ thể như sau: - Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng là 8% với các mặt hàng hóa, dịch vụ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: + Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản ...
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023

  Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023

  Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 14/04/2023 đến hết ngày 31/12/2023 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2023, cụ thể như sau: Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng ...
 • DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TẠM NỘP 80% THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 4 QUÝ

  Nghị định 91/2022/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực từ ngày 30/10/2022 đã sửa đổi, bổ sung quy định tạm nộp thuế TNDN như sau: Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Như vậy, theo quy định cũ tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ...
 • NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM THÊM KHÔNG QUÁ 300 GIỜ MỖI NĂM VÀ 60 GIỜ MỖI THÁNG

  Từ ngày 01/04/2022 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội có hiệu lực. Nguồn ảnh: VnExpress Theo đó, thời gian làm thêm giờ tối đa trong tháng tăng từ 40 giờ lên thành 60 giờ. Lưu ý, chỉ áp dụng với trong trường hợp được sử dụng lao động làm thêm tối đa 300 giờ/năm. Thời gian làm thêm giờ tối đa trong năm là 300 giờ trước đó chỉ thực hiện đối với một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp như: Sản xuất, gia công xuất khẩu hàng dệt, ...