KHÔNG BẮT BUỘC CÁCH LY ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM TỪ NGÀY 01/01/2022

        Ngày 16/12/2021 Bộ Y tế ban hành công văn số 10688/BYT-MT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày và các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế hoặc có thoả thuận hợp tác song phương).

Theo đó, từ ngày 01/01/2022, Bộ Y tế đưa ra yêu cầu phòng chống dịch như sau:

  1. Yêu cầu chung đối với người nhập cảnh bao gồm:

– Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi).

– Thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh.

– Khi nhập cảnh Việt Nam phải cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) để khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ theo quy định của Việt Nam.

  1. Yêu cầu đối với các trường hợp cụ thể:

– Người nhập cảnh đã tiêm đủ liu vaccine hoặc đã khỏi COVID-19:

+ Phải tự theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú;

+ Không tiếp xúc với người xung quanh hoặc ra khỏi nơi lưu trú trong 03 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh;

+ Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh.

– Người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liu:

+ Thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày nhập cảnh;

+ Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7

Những người thuộc hai trường hợp này nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục được theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày; trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì được xử lý theo quy định.

  1. Ngoài ra công văn cũng quy định về việc kiểm tra và công nhận Chứng nhận tiêm chủng COVID-19, Chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19: ở nước ngoài (hoặc hộ chiếu vaccine) được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao; ở Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Công văn không áp dụng với những trường hợp đã nhập cảnh và đang trong thời gian cách ly, theo dõi y tế theo quy định trước ngày ban hành công văn.

Công văn được ký và đóng dấu bởi Thứ trưởng Bộ Y tế, nội dung chi tiết được đính kèm. 

https://drive.google.com/file/d/1MaBatUMbIO1kb_ipFH8bJsYM46yUQv5q/view?usp=sharing

Bài viết liên quan