Tin tức

 • CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 68151/CT-TTHT hướng dẫn về tính thuế TNCN cho người nước ngoài. Theo đó: Trường hợp chuyên gia nước ngoài là cá nhân không cư trú thì công ty khấu trừ thuế TNCN theo mức 20% đối với thu nhập từ tiền lương tiền công trước khi trả cá nhân (bao gồm cả lương hiệu quả trả sau khi kết thúc hợp đồng lao động). Cá nhân không cư trú không phải khai quyết toán thuế. Trường hợp công ty đã tạm khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần, nay xác định lại là cá nhân không cư trú thì kê khai bổ sung thay ...
 • TỪ NGÀY 01/1/2018 THÊM NHIỀU KHOẢN THU NHẬP TÍNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC

  TỪ NGÀY 01/1/2018 THÊM NHIỀU KHOẢN THU NHẬP TÍNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC

  Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc. Cụ thể, các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Điều 4. Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động ... 3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể: a) Các khoản bổ sung xác định được mức ...
 • MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2017

  MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2017

    2017-10-26 Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định 595/QĐ-BHXH: Mức đóng bảo hiểm xã hội:25%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 17%. Mức đóng bảo hiểm y tế: 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%; đơn vị đóng 3% Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2%, trong đó người lao động đóng 1%; đơn vị đóng 1% Kinh phí công đoàn:2% - Doanh nghiệp đóng tất. Bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp:5% - Doanh nghiệp đóng tất Bảng tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm như sau: Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2017: Mức ...
 • TRƯỜNG HỢP UỶ QUYỀN PHẢI CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

  TRƯỜNG HỢP UỶ QUYỀN PHẢI CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

  Hiện nay, chưa có văn bản nào quy định tập trung các trường hợp ủy quyền phải công chứng, chứng thực, việc công chứng, chứng thực văn bản ủy quyền được quy định rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Bộ luật dân sự 2005 trước đây có quy định về hình thức ủy quyền do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định về việc ủy quyền phải lập thành văn bản. Điều này có nghĩa rằng, nếu pháp luật không có quy định việc ủy quyền đó phải lập thành văn bản thì các bên có thể ủy quyền bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể. Cho đến khi Bộ luật ...
 • HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG 2017

  HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG 2017

  Những điểm cần lưu ý trước khi đi vào công việc tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN:là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế (Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC). Ví dụ: Tiền lương của tháng 12/2016 trả vào tháng 01/2017 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 01/2017. Thuế TNCN là loại thuế tính theo tháng, kê khai có thể theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm. Phương pháp tính thuế TNCN - Tính theo biểu lũy tiến từng phần: Dành cho lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng ...
 • CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10

  CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10

  Thay số thẻ bảo hiểm y tế Từ 1/10, số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế mới sẽ thống nhất một dãy số gọi là mã số bảo hiểm xã hội trên toàn quốc. Mã số bảo hiểm xã hội là 10 ký tự cuối của thẻ bảo hiểm y tế, không thay đổi trong suốt quá trình tham gia, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi thay mã thẻ bảo hiểm y tế bằng mã số bảo hiểm xã hội, dữ liệu được cập nhật về thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ năm năm liên tục và phần kinh phí khám chữa bệnh tự chi trả vượt ...