Hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

1. Thế nào là xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên? 

Xuất nhập khẩu tại chỗ được hiểu là một hình thức mua bán hàng hoá xuất nhập khẩu nhưng hàng hoá không đi ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thực tế hàng hoá sẽ được một doanh nghiệp Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng tại một địa điểm cho đơn vị khác tại Việt Nam.

2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm những loại nào? 

Căn cứ Khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:

– Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công.

– Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.

– Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

3. Hồ sơ hải quan bao gồm? 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, hồ sơ hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:

– Tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

– Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán.

– Giấy phép xuất khẩu.

– Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ khác theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành).

– Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Hợp đồng ủy thác.

4. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ: 

Thủ tục hải quan được quy định tại Khoản 5 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cụ thể:

  • Trách nhiệm của người xuất khẩu:

– Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp.

– Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định.

– Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.

  • Trách nhiệm của người nhập khẩu:

– Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định.

– Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định.

– Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan.

  • Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục xuất khẩu:

– Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC.

– Theo dõi những tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ và thông báo cho Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để quản lý, theo dõi, đôn đốc người nhập khẩu tại chỗ thực hiện thủ tục hải quan.

  • Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục nhập khẩu:

– Theo dõi những tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

– Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả phân luồng của Hệ thống. Trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hoá, nếu hàng hóa đã được kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan xuất khẩu thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu không phải kiểm tra thực tế hàng hoá.

– Hàng tháng tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

Khách hàng có nhu cầu thực hiện các dịch vụ tư vấn và làm thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hoá tại chỗ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với Kim Húc:

Địa chỉ giao dịch: số 1, ngách 2/6 đường Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Email: consultant@kimhuc.com

Tel: +84-243-64 54054              Hotline: 086.797.7764

QR:

 

 

 

 

Bài viết liên quan