Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Mặc dù theo Biểu cam kết WTO, Việt Nam không cam kết dịch vụ kinh doanh bất động sản đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản lại quy định rất rõ phạm vi và hình thức kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Cơ sở pháp lý:

 • Luật đầu tư 2020;
 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản do Văn phòng Quốc hội ban hành.

2. Điều kiện kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 

– Phải được thành lập hợp pháp dưới loại hình doanh nghiệp theo quy định.

– Các hình thức mà công ty vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản được phép hoạt động bao gồm:

+ Thực hiện thuê nhà và các công trình xây dựng và cho thuê lại;

+ Trường hợp đất là do Nhà nước cho thuê thì nhà đầu tư nước ngoài được xây dựng nhà ở để cho thuê; xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

+ Nhận chuyển nhượng dự án một phần hoặc toàn bộ để xây dựng nhà, công trình để bán, cho thuê, cho thuê mua;

+ Trường hợp đất được Nhà nước giao thì nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.

3. Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản: 

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư để Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo mẫu có sẵn;
 • Đề xuất dự án đầu tư kinh doanh bất động sản có đầy đủ thông tin về dự án theo mẫu có sẵn;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở để thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản là hợp pháp.
 • Bản sao y công chứng còn hạn giấy tờ chứng thực cá nhân nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc bản sao y công chứng còn hạn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu chứng minh tư cách pháp lý khác nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Bản sao có xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bất động sản là cá nhân hoặc báo cáo tài chính hay các cam kết hỗ trợ tài chính …
 • Văn bản giải trình công nghệ trong trường hợp dự án kinh doanh bất động sản có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính để mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản theo mẫu có sẵn;
 • Điều lệ công ty có ghi mã ngành nghề công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản và đầy đủ thông tin của công ty;
 • Danh sách tất cả thành viên góp vốn nếu loại hình công ty là TNHH hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập nếu doanh nghiệp lựa chọn loại hình công ty cổ phần;
 • Bản sao y công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân Hoặc Bản sao y công chứng còn hạn Giấy phép thành lập của tất cả thành viên nếu  nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Văn bản ủy quyền nếu nhà đầu tư nước ngoài mở công ty kinh doanh bất động sản không trực tiếp nộp hồ sơ;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp ở bước 1 do cơ quan đăng ký đầu tư cấp cho công ty kinh doanh bất động sản.

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi nhà đầu tư nước ngoài mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản.

Bước 3: Thực hiện các hoạt động sau thành lập doanh nghiệp như:

 • Đăng bố cáo về thông tin doanh nghiệp.
 • Khắc con dấu và thông báo mẫu dấu công ty.
 • Mua hóa đơn,…

Để được tư vấn về việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản, hãy liên hệ chúng tôi. 

Liên hệ với Kim Húc:

Địa chỉ giao dịch: số 1, ngách 2/6 đường Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Email: consultant@kimhuc.com

Tel: +84-243-64 54054              Hotline: 086.797.7764

Bài viết liên quan