Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Mặc dù theo Biểu cam kết WTO, Việt Nam không cam kết dịch vụ kinh doanh bất động sản đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản lại quy định rất rõ phạm vi và hình thức kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

I.Cơ sở pháp lý:

 • Luật đầu tư 2014;
 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Luật Kinh doanh bất động sản 2014;
 • Nghị định 76/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư 11/2015/TT-BXD;
 • Thông tư 28/2016/TT-BXD.
 • II. Hình thức và ngành nghề đầu tư:
 • Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty kinh doanh bất động sản dưới các hình thức:
 • Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
 • Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.
 • Các ngành nghề kinh doanh bất động sản người nước ngoài được kinh doanh bao gồm
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
 • III.Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bất động sản tại Việt Nam
 1. Điều kiện áp dụng đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản:

Vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng Việt Nam. Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài việc nhà đầu tư nước ngoài phải kê khai vốn từ 20 tỷ VNĐ trở lên thì nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính tương ứng với vốn điều lệ của công ty thông qua các hình thức sau:

 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn điều lệ công ty là 20 tỷ đồng.
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, cần cung cấp:
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ tương ứng với nguồn vốn dương là 20 tỷ đồng Việt Nam.
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương đương là 20 tỷ đồng Việt Nam.
 1. Điều kiện áp dụng đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:
 • Có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
 • Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
 • Những người có chứng chỉ hành nghề phải là người Việt Nam. Người có chứng chỉ môi giới bất động sản có thể là chủ sở hữu công ty hoặc nhân viên công ty được bổ nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp;
 1. Điều kiện áp dụng đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản:

Riêng đối với dịch vụ kinh doanh sàn giao dịch bất động sản công ty phải xin phép thành lập sàn giao dịch bất động sản.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan