CÁC LĨNH VỰC HẠN CHẾ, CẤM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

I. Cở sở pháp lý:

  • Luật đầu tư 2014;
  • Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
  • Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  • II. Các lĩnh vực hạn chế, cấm đầu tư tại Việt Nam:

Lĩnh vực hạn chế, cấm đầu tư là những lĩnh vực khi người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sẽ phải có điều kiện hoặc không được phép đầu tư.

  1. Các lĩnh vực hạn chế đầu tư:

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài gồm:

 

STTLĩnh vực đầu tư
1Phát thanh, truyền hình.
2Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.
3Khai thác, chế biến khoáng sản.
4Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet.
5Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.
6Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.
7Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.
8Đánh bắt hải sản.
9Sản xuất thuốc lá.
10Kinh doanh bất động sản.
11Kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.
12Giáo dục, đào tạo.
13Bệnh viện, phòng khám.
14Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.
Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ lục này phải phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

  1. Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư:

 

i. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng
 1Sản xuất, chế biến các chất ma túy;
 2Đầu tư kinh doanh dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 3Đầu tư trong lĩnh vực thám tử tư, điều tra.
ii. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam
 4Các dự án xây dựng trong khuôn viên của các di tích lịch sử, văn hóa quốc gia; các dự án làm ảnh hưởng xấu đến kiến trúc, cảnh quan của các di tích lịch sử, văn hóa quốc gia.
 5Sản xuất các sản phẩm văn hóa đồi trụy, mê tín dị đoan.
 6Sản xuất đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
 7Kinh doanh mại dâm; buôn bán phụ nữ, trẻ em.
 8Thử nghiệm sinh sản vô tính trên người.
iii. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường
 9Sản xuất hóa chất bảng 1 (theo Công ước Quốc tế).
 10Sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật bị cấm hoặc không được phép sử dụng tại Việt Nam.
 11Sản xuất các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc-xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
iv. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo quy định của các điều ước quốc tế
 12Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hoặc sử dụng các tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
V. Các dự án đầu tư khác bị cấm đầu tư theo quy định của pháp luật

 

  1. Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 Luật đầu tư 2014)

 

i. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện bao gồm:
 1Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;
 2Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
 3Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng;
 4Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản;
 5Dịch vụ giải trí;
 6Kinh doanh bất động sản;
 7Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái;
 8Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo;
 9Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
ii. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực quy định tại khoản 1 trên, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện còn bao gồm các lĩnh vực đầu tư theo lộ trình thực hiện cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
iii. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư trong các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhưng trong quá trình hoạt động, lĩnh vực đã đầu tư được bổ sung vào Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư vẫn được tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đó.
iv. Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn Điều lệ của doanh nghiệp trở lên.
V. Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ và phù hợp với các cam kết trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các điều kiện liên quan đến việc thành lập tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, mở cửa thị trường trong một số lĩnh vực đối với đầu tư nước ngoài.

 

Bài viết liên quan