CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

            I. Quy định pháp luật:

 • – Luật chứng khoán năm 2006 sửa đổi năm 2010
 • – Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán
 • II. Các loại hình công ty hoạt động kinh doanh chứng khoán
 • – Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
 • – Cá nhân hoặc tổ chức muốn hoạt đông kinh doanh các ngành nghề liên quan đến chứng khoán có thể lựa chọn một trong 2 loại hình công ty là Công ty chứng khoán hoặc Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • – Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Giấy phép này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • 1. Công ty chứng khoán:

Công ty chứng khoán được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

 • Môi giới chứng khoán: là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng
 • Tự doanh chứng khoán: là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: là việc cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành phân phối chứng khoán ra công chúng.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: là việc cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán.

Lưu ý:

 • – Công ty chứng khoán chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
 • – Ngoài nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán như trên, công ty chứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.
 • 2. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

 • Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: là việc quản lý quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.
 • Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán: là việc quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác.
 • – Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Lưu ý:

– Các nghiệp vụ kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được cấp chung trong một Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

– Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh như trên, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn và thực hiện các dịch vụ liên quan các quy định pháp luật vui lòng liên hệ Kim Húc để được hỗ trợ.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN KIM HÚC

Địa chỉ: C36-TT8, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 024.3225.2641       Fax: 024.3225.2640

Hotline: 024.3225.2641/ 0943.980.222

Email: consultant@kimhuc.com

Bài viết liên quan