Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trong trường hợp nào?

1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư là gì?

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư được hiểu là việc nhà đầu tư phải thực hiện khi có một trong các sự thay đổi, bổ sung thông tin của dự án được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Trường hợp nào phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư?

Theo quy định tại Điều 41 Luật đầu tư 2020, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

+ Tên dự án đầu tư.

+ Nhà đầu tư.

+ Mã số dự án đầu tư.

+ Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

+ Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

+ Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

+ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

+ Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

+ Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Do vậy, khi nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi những nội dung trên thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư:

3.1. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, hồ sơ chuẩn bị để thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư bao gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức

+ Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp mà cần thêm có văn bản giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan.

3.2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư:

Trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư căn cứ trên Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trường hợp dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

+ Trường hợp dự án liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư: nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan. Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện việc điều chỉnh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

+ Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung như đã nêu tại mục trên, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐKĐT cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện việc điều chỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khách hàng có nhu cầu thực hiện các dịch vụ tư vấn và đăng ký đầu tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với Kim Húc:

Địa chỉ giao dịch: số 1, ngách 2/6 đường Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Email: consultant@kimhuc.com

Tel: +84-243-64 54054              Hotline: 086.797.7764

QR:

 

 

 

 

Bài viết liên quan